ONZE HONDEN

VERWACHT
DEKKING CHESS
september 2019

PUPS/
1e NEST FAYA


CONTACT

LINKS


  

 

VERWACHTE DEKKING IN SEPTEMBER 2019

Chess van 't Rijnsdael x Nyper de Franc Jeu

 

Chess van 't Rijnsdael
Schofthoogte 50 cm
geboren 19 augustus 2014
SJP A-diploma 90 punten
1e ZG Jeugd Veldwedstrijd najaar
VJP 73 punten
1eU CAC beste teef Kampioensclubmatch

 

Nyper de Franc Jeu
Schofthoogte 58/59 cm
geboren 17-05-17
Exterieur: 3eU Nationale Elevage  
Brevet de Rapport á terre
Test d'Aptitudes Naturelles
Brevet de Raport á l'eau
3e op Concours des Chasseurs